Bűnbánó Szent Jeromos ábrázolások – Adalékok a “Művészeti kódfejtés” c. előadáshoz

Szent Jeromos egyike azon szenteknek, akiknek életéről – fennmaradt írásainak is köszönhetően – elég sokat lehet tudni. Leginkább a Biblia latin nyelvű fordítását (Vulgata) szoktuk a nevéhez kötni, pedig hozzájárulása a nyugati világ kultúrtörténetéhez még ennél is jelentősebb.

346 körül született a ma már nem létező Stridónban (Dalmácia területén) egy keresztény és feltehetően jómódú családban, ami lehetővé tette számára, hogy fiatalon Rómába kerüljön egy akkoriban híres nyelvtudós irányítása alá. Itt sajátítja el a klasszikus latin nyelvet, a szónoklás művészetét (egy ideig jogászként tevékenykedik), és ismerkedik meg Platón, Diogenész valamint Cicero műveivel. Ezeknek az olvasmányoknak köszönhető, hogy Jeromosban egy életre szóló elkötelezettség alakul ki a könyvek iránt, melynek bizonyítéka a mára már legendássá vált, mindenhova magával hurcolt, számos kötettből álló “mobil” könyvtára.

Jeromos tökéletesen megtanulta a latin mellett a görög és héber nyelvet is, és rengeteget utazott, ami hozzájárult rendkívüli műveltségéhez. Miután több évet a szíriai Khalkisz melletti sivatagban töltött remeteként, ismét Rómába került, ahol I. Damaszusz pápa mellett tevékenykedett titkári pozícióban. Pártfogója halála után – lévén, hogy a római társadalom zülöttsége, valamint az egyház túlkapásai ellen nyíltan kifejtett véleményével sok ellenséget szerzett magának –  elhagyta Itáliát, és egy újabb hosszú útra indult, hogy végül Bethlehemben telepedjen le, ahol néhány követőjével együtt kolostort is alapított.

Szent Jeromos személye számtalan alkotás témája a képzőművészetben, és – mint a legtöbb szentet –  őt is többféle attribútumról, illetve környezetének valamint személyének jellegzetes megjelenítéséről lehet felismerni. Talán a leggyakrabban anakronisztikus módon bíborosi öltözékben (ez a rang még nem létezett Jeromos idejében), munkájába mélyedve, könyvekkel körülvéve láthatjuk a különböző korokban készült festményeken,  hiszen elsősorban a Szentírás fordítása és az ehhez kapcsolódó kommentárok miatt tartját számon egyházatyaként (megtisztelő cím a katolikus egyházon belül, melyet teológus írók kapnak, akik írásaikkal jelentősen hozzájárulnak a keresztény tanok terjesztéséhez).

Caravaggio: Szent Jeromos írás közben, 1605-1606 k., Galeria Borghese, Róma

A “Jeromos a dolgozószobájában/cellájában” vagy “Jeromos a pusztában/barlangban” típusú ábrázolásokhoz tartozó jelképeket, a hozzájuk kapcsolódó történetekkel és magyarázatokkal a Művészeti kódfejtés – Jelképek és jelentésük reneszánsz festményeken” című előadásomban mutatom be, ezért itt most egy másik tipikus Jeromos-ábrázolást szeretnék ismertetni.

Id. Lucas Cranach, Lorenzo Lotto, José de Ribera valamint Tiziano is – hogy csak néhányat említsek az ismertebb alkotók közül  –  festett “Bűnbánó Jeromos”-képeket.

Id. Lucas Cranach: Szent Jeromos bűnbánata, 1509, National Gallery of Art, Washington

Története szerint Jeromos a sivatagban töltött remeteévei alatt tartott bűnbánatot (a római időszak ifjúkori eltévelyedései miatt), és erről saját maga a következőképpen mesél egyik levelében:

“Ó, amikor a pusztában éltem, abban az elhagyatottságban, ahol csak a remeték találtak otthonra, ahol perzselőn tűzött a nap, milyen sokszor képzeltem azt, hogy újra Rómában vagyok, az ottani szórakozások közepette! Táncoló lányok körében láttam magam. Arcom összeaszott a böjtöléstől, de kiaszott testemben lángok lobogtak, és a szenvedély tüze hevítette egy majdnem holt ember testét. Annyira jutottam, hogy éjjel és nappal hangosan kiáltoztam, és szünet nélkül vertem a mellemet. Féltem a cellámtól, mert az ismerte az én gonosz gondolataimat. Szomorúsággal és önmagam iránti haraggal eltelve hatoltam egyre mélyebben a sivatagba.”

Lorenzo Lotto: Bűnbánó Szent Jeromos a sivatagban, 1500-1506 k., Louvre, Párizs

José de Ribera (spanyol barokk festő) festményén Szent Jeromos az egyik kezében követ tart (a kő vezeklésének eszköze: ezzel verte a mellét), a másikban pedig egy kis keresztet. Mindkét jelképet gyakran láthatjuk együtt a bűnbánó Jeromost megjelenítő ábrázolásokon. Ezen a képen a sötét háttérből kiemelkedik egy idős, szakállas, félmeztelen férfi alakja (megjelenése arra való utalás, hogy remetéről van szó); a keresztnek köszönhetően tudjuk, hogy a megfestett férfi egy szent, a kő pedig, bár nem ez Jeromos legjellemzőbb attribútuma, segít őt egyértelműen beazonosítani.

José de Ribera: Bűnbánó Szent Jeromos, 1652, Prado, Madrid

Ribera harmincnál több festményt készített Szent Jeromosról pályafutása során, és a legtöbb esetben elkerülte a megszokott ikonográfia használatát (Jeromos bíborosként való megjelenítése), és leginkább bűnbánó remeteként festette meg. Más képein könyvekkel is ábrázolja, ezzel utalva írásainak fontosságára. Ribera érdeklődése a Jeromos-történet eme epizódja iránt nem pusztán szubjektív, hanem egybecseng a korabeli katolikus egyház elvárásaival az ellenreformáció korszakában, ugyanis az ilyen képek hasonló jellegű Mária Magdolna ábrázolásokkal együtt alátámasztották az egyház bűnbánattal és vezekléssel kapcsolatos doktrináit.

Ribera képén például nincs semmilyen utalás Jeromos intellektuális tevékenységére; nem a teológus, nyelvész, tudós szent jelenik meg előttünk, aki gondolkodik és meditál, hanem egy  mély érzelmeket átélő hívőt látunk. Az alak előtérbe helyezése, égnek emelt várakozó-kérdő tekintete, az elszántság, amivel megragadja a követ és a keresztet, valamint a kontraszt a sötét háttérrel mind olyan eszközök, amelyekkel Ribera erős érzelmi hatást tud kiváltani a nézőben.

Tiziano (firenzei reneszánsz festő) is több ízben festette meg Szent Jeromost. A madridi Thyssen-Bornemisza Nemzeti Múzeum gyűjteményében levő festmény, melyen Tiziano éjszakai tájba helyezi el a bűnbánatot gyakorló Jeromost, kiemelkedik a festő többi, hasonló témájú képe közül:

Tiziano: Bűnbánó Szent Jeromos, 1575, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

A szentet körülvevő tájról úgy tartják, hogy ez az egyik legszebb és legköltőibb Tiziano által festett táj; érdemes megfigyelni például, hogy a holdat vastag fák törzsei takarják el, de még így is ezüstös, áttetsző fényességgel árasztja el az égboltot.

A brérai képtárban kiállított, hasonló képet tartják ennek az előzményének:

Tiziano: Bűnbánó Szent Jeromos, 1550-1555, Pinacoteca di Brera

A legszembetűnőbb különbség a kettő között a jelképek használata: a brérai változat sokkal többet jelenít meg: koponya (a halál és elmúlás szimbóluma), homokóra (az idő múlásának és az emeberi lét végességének simbóluma) és könyvek (utalás a Szentírásra, illetve Jeromos fordítói és teológus tevékenységére). A madridi múzeumban található festményen viszont, mely húsz évvel a brérai kép után született, Tiziano elhagyta ezeket a szimbólumokat, és szinte kizárólag magára a szent alakjára öszpontosított, akinek fizikai jelenléte így sokkal erőteljesebben átüt a vásznon. Tiziano is, ugyanúgy, ahogy később Ribera, a bűnbánatot és a vezeklést Jeromos égnek emelt tekintetével valamint kezeivel fejezi ki: az egyikben a követ tartja, a másik pedig a keresztnek támasztott Szentíráson pihen, miközben a lábánal egy ágakból készült, vezekléshez használt ostort is láthatunk.

Szent Jeromost ábrázoló alkotásokat szép számmal tartalmaz az újonnan megnyílt Szépművészeti Múzeum gyűjteménye is, olyan neves alkotóktól, mint például az itt is említett José de Ribera mellett Albrecht Dürer vagy Filippino Lippi.


Felhasznált források:
Babura László: Szent Jeromos élete
Jacopus de Voragine: Legenda Aurea – Szent Jeromos
Diós István:  A szentek élete – Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító
Irene Else: Renaissance Art – A Topical Dictionary
J. Portús: Portrait of Spain. Masterpieces from the Prado
Mar Borobia: Titian – Penitent Saint Jerome (katalógus jegyzet)
Alice Francois: Lorenzo Lotto  – Saint Jerome doing penitence in the desert (katalógus jegyzet)

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.